News

 

Information

General information, events and/or links.

 

 

News

Feb 3, 2016

Alicia Llorente's innovation project funded by the Norwegian Cancer Society and the Research Council of Norway


Towards the end of 2015, The Norwegian Cancer Society and the Research Council of Norway distributed 56 million NOK to various innovation projects. Products that cancer patients are in need of will be developed by these projects. TTOs (Technology Transfer Offices) and Inven2 are project leaders for the majority of these projects. One of the supported projects is led by one of the RRNEV network group leaders Alicia Llorente, located at the Institute for Cancer Research at The Norwegian Radium Hospital.

 

Read more about the joint forces by the Research Council of Norway and the Norwegian Cancer Society and their efforts to ensure that results from Norwegian cancer research make it from the laboratory to the market more quickly – for the benefit of the patients: New methods for diagnosing and treating cancer (from the Research Council of Norway's homepage).

(Source: http://www.med.uio.no/ccb/english/research/news-and-events/news/2016/alicia-llorente-s-innovation-project-funded-by-the.html)

 

The Norwegian Cancer Society has written an article about Llorente's project (in Norwegian):

 

Oppdager kreft i urinprøver

Resultatene fra forskning på urinprøver skal bli til en ny metode for å oppdage prostatakreft tidligere.

For å bekrefte eller avkrefte mistanke om kreft, trenger leger og forskere celler de kan undersøke. Kreftceller i huden eller blodet er enkle å ta en prøve fra, men for organer som sitter langt inne i kroppen er denne oppgaven vanskeligere.

En blodprøve kan gi svar på nivået av PSA i blodet, men det er ikke alltid at prøvesvaret gir et rett bilde av om pasienter har kreft eller ikke. For menn med mulig prostatakreft er nålestikkene som trengs for å hente ut celler fra prostatakjertelen både ubehagelige og risikofylte. Det er behov for diagnosemetoder som ikke innebærer kirurgiske eller fysiske inngrep. 

Siden prostatakjertelen lager væsker som skilles ut i urinveiene, vil signaler fra eventuelle kreftceller i kjertelen også finnes i en urinprøve. Dette kan forskerne utnytte. 

– Målet med prosjektet mitt er å finne ny kunnskap om prostatakreft ved å undersøke innholdet i urinprøvene. Cellene i prostatakjertelen sender ut små membranblærer, kalt nanovesikler, og disse kan vi isolere fra urinprøver fra både friske menn og fra menn som har prostatakreft, forteller Alicia Llorente.

– Avanserte analysemetoder

Llorente er seniorforsker ved avdeling for molekylær cellebiologi ved Radiumhospitalet i Oslo, og har i flere år forsket på nanovesikler. Hun og teamet hennes jobber med å kartlegge forskjellene mellom nanovesikler hos friske menn og hos menn med prostatakreft.  

– Mengden nanovesikler i en urinprøve er svært lav, så vi må ha en god plan for hvilke analyser vi vil gjennomføre. Vi har i de siste årene brukt svært avanserte analysemetoder for å kartlegge hvordan sammensetning av nanovesiklene endrer seg når en mann får kreft, forteller Llorente.

De avanserte analysene har gitt resultater. 

– Nå har vi en kort liste med komponenter som er ulike i nanovesikler fra friske og syke menn, en liste som kanskje kan bidra til bedre og tidligere diagnose, forteller Llorente.

På fagspråket brukes ordet biomarkør om en genfeil eller forandret nivå av et protein i kreftcellene. Biomarkørene er svært viktige for forskere som legger grunnlaget for fremtidens persontilpassede kreftbehandling. Slike markører skal nemlig brukes for å gi en presis diagnose og til å velge rett behandling for den enkelte pasient.

Slik ser nanovesiklene ut når de blir avbildet av et elektronmikroskop. De små svarte prikkene er gullpartikler som forteller forskerne at en bestemt biomarkør er tilstede i nanovesiklene. Foto: Alicia Llorente/Andreas Brech

– Vi bruker informasjonen vi får fra nanovesiklene til å forske på hvordan kreftcellene utvikler seg. Siden nanovesiklene inneholder mange ulike komponenter fra cellene, kan de gi oss et innblikk i hvilke prosesser som driver kreftutvikling hos den enkelte pasient. Kanskje kan biomarkører fra en urinprøve fortelle oss at pasienten trenger et bestemt legemiddel, sier Llorente.

Forskingsmidler fra Kreftforeningen

Llorente sin forskning har vært finansiert av Kreftforeningen i flere år.

– At Kreftforeningen støtter forskere i starten av karrieren som kreftforsker er svært viktig. Støtten har vært veldig viktig for forskningen min, og jeg er veldig takknemlig overfor giverne som har gitt til kreftsaken, sier Llorente.

Takket være en ny forskningsbevilgning fra Kreftforeningen og Forskningsrådet på hele 7,5 millioner kroner, vil Llorente og kollegaene hennes nå få mulighet til å videreutvikle resultatene sine til et kommersielt produkt som kan komme til nytte på sykehusene.

– Vi er svært entusiastiske for ideen med å bruke nanovesikler fra urin som en ny diagnosetest for prostatakreft. Over de neste tre årene vil vi gjenta eksperimentene våre med teknikker som et sykehuslaboratorium har tilgang til, finne frem til den beste kombinasjonen av biomarkører og også starte kommersialisering av produktet, forteller Llorente.

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid mellom grunnforskere, leger og eksperter ved Inven2, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus sitt innovasjonsselskap.

Les mer om de andre innovasjonsprosjektene som fikk støtte fra Kreftforeningen og Forskningsrådet.

 

 

(See the original article from The Norwegian Cancer Society page here.)

 

 

Previous page: EVents  Next page: Newsletter